Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen uitvoert.

Het ontwerp brengt de verordeningsbepalingen van verschillende koninklijke besluiten, waarvan de wettelijke grondslag voortaan uitsluitend wordt gevormd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), samen in één tekst.

Het ontwerp omvat 9 boeken:

  • Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking
  • Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding
  • Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking
  • Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor
  • De sociale balans
  • Het verslag van betalingen aan overheden
  • De besloten vennootschap en de naamloze vennootschap
  • De naamloze vennootschap
  • Diverse bepalingen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden