Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 13 oktober 2017

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, strekt er onder meer toe het regeerakkoord uit te voeren wat de wapenwetgeving betreft, met name:

  • een nieuwe periode voor het aangeven van vergunningsplichtige wapens: particulieren krijgen vanaf begin 2018 een aantal maanden de tijd om vuurwapens aan te geven die vergunningsplichtig zijn maar waarvoor ze nog geen vergunning hebben
  • een aanpassing van de voorwaarden voor wapentransport die aan de jagers worden opgelegd: de voorwaarden voor het wapentransport in het geval van de jacht worden aangepast en verder bij koninklijk besluit bepaald 

Het wetsontwerp maakt ook komaf met de vrije verkrijgbaarheid van laders van vuurwapens. Voortaan is een geldige vergunning of erkenning vereist alvorens er te kunnen aankopen. Bovendien herziet het voorontwerp op pragmatische wijze de wapenwet op specifieke punten die praktische problemen stellen. Het brengt ook formele aanpassingen aan in de wettekst teneinde de rechtszekerheid te verhogen en de naleving van de wet te bevorderen.

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op het neerleggen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden