Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 juli 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Het mandaat van administrateur-generaal van de RSZ van de heer Koen Snyders wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar, vanaf 1 oktober 2015.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden