Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Oprichting van het Centrum voor cybersecurity België - tweede lezing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit goed voor de oprichting van het Centrum voor cybersecurity België onder het gezag van de eerste minister in uitvoering van de Belgische strategie inzake cybersecurity. Het ontwerp werd voorgelegd voor overleg met de vakbonden en wordt nu aan de Raad van State doorgestuurd.

Het Centrum voor cybersecurity België (CCB) wordt opgericht bij de FOD Kanselarij van de eerste minister die zorgt voor de administratieve en logistieke ondersteuning van het centrum. Het CCB heeft als nationale autoriteit de volgende beleidsmatige, methodologische en coördinerende opdrachten:
• toezien en opvolging van de cyberveiligheid, met inbegrip van het crisisbeheer bij cyberincidenten
• overlegplatform bieden voor alle betrokken partners, zowel van de overheid als private en wetenschappelijke wereld en het sensibiliseren van gebruikers van informatiesystemen
• coördineren van de aanwezigheid van ons land op internationale fora en van het formuleren en opvolgen van het Belgisch standpunt ter zake
• uitwerken en toezien op de uitvoering van de standaarden, veiligheidsnormen en richtlijnen voor de informatiesystemen van de overheid.

Het CCB zal bestaan uit een tiental medewerkers geleid door een directeur en een adjunct-directeur onder het gezag van de eerste minister.

Het ontwerp is voorgelegd voor syndicale onderhandelingen en voor advies van de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden