Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Benoeming van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 november 2012

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de heer Jan Bens als directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De heer Bens wordt benoemd als directeur-generaal voor vijf jaar vanaf 1 januari  2013. Hij vervangt de heer Willy De Roovere.

Jan Bens kwam als eerste uit het klassement opgesteld door de raad van bestuur van het FANC op basis van de lijst van kandidaten die door een extern consultancybureau was voorgedragen. Doordat het FANC zeer essentiële taken moet uitvoeren in een delicate context, stond de minister erop dat de benoeming gepaard zou gaan met een opdrachtbrief om de doelstellingen en de essentiële elementen ervan te preciseren.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden