Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

FANC

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 juli 2009

Aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Acht nieuwe leden worden aangesteld:

  • mevrouw Cecilia Vermeulen
  • mevrouw Simonne Creyf
  • de heer Marc Leemans
  • de heer Sven Vaneycken
  • de heer Philippe Buoko
  • de heer Antonio Caci
  • de heer Marc Boeykens
  • de heer Hughes Latteur

De mandaten van twee leden worden hernieuwd:

  • de heer Philippe De Saedeleer
  • de heer Jean-François Thimus

De heer Philippe De Saedeleer wordt bovendien aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur van het FANC. 

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden