Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Persbericht - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

Beliris heeft de constructie van de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool in het Brussels gewest afgerond. In 2 jaar tijd heeft het federale team ten dienste van Brussel in de industriezone Erasmus-Noord te Anderlecht een nieuw gebouw van 7.228 m² opgetrokken bestemd voor opleidingen voor industriële en technologische knelpuntberoepen. Het gebouw zal nu worden uitgerust door de toekomstige beheerder, Technicity.brussels. De opening is voorzien voor het najaar van 2019.

Lees verder - 16/01/2019 17:26 - Beliris
Brexit: Minister De Croo en douane roepen bedrijven op zich klaar te maken voor douaneverplichtingen

Brexit: Minister De Croo en douane roepen bedrijven op zich klaar te maken voor douaneverplichtingen

Slechts één op vijf van de Belgische bedrijven die handel voeren met het VK zijn klaar voor de douaneformaliteiten die gepaard gaan met een Brexit. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De douane start deze week een nieuwe informatiecampagne waarbij ze bedrijven die handeldrijven met het VK individueel zal contacteren. Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo zat deze ochtend samen met de douane en de bedrijven om ervoor te zorgen dat iedereen zich klaarmaakt.

Lees verder - 16/01/2019 09:28 - FOD Financiën
16.01.2019 - Persconferentie - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

16.01.2019 - Persconferentie - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

In Anderlecht investeerde Beliris in een nieuw gebouw van 7.228 m²  die volledig gewijd zal zijn aan de opleiding en tewerkstelling van Brusselaars. Technicity.brussels, de toekomstige beheerder van het centrum, zal het gebouw nu verder uitrusten tegen september 2019.

Ontdek zelf deze belangrijke schakel voor de opleiding en tewerkstelling in het Brussels Gewest op 16 januari 2019 om 15u in aanwezigheid van: 

  • Didier Reynders, vice-premier bevoegd voor Beliris,
  • Rudi Vervoort, Brussels minister-president,
  • Didier Gosuin, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economie en Tewerkstelling, en
  • Hilde Verbeeck, Voorzitter van de raad van bestuur van   Technicity.brussels.
Lees verder - 15/01/2019 15:12 - Beliris

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 15/01/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,720 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,800
Gew. gemid. rendement : -0,550 %
Bid-to-cover ratio : 3,03

ISIN Code : BE0312768402 - 16/01/2020
Opgenomen (EUR miljard): 1,920
Gew. gemid. rendement : -0,543 %
Bid-to-cover ratio : 1,41


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 15/01/2019 11:49 - Federaal Agentschap van de Schuld

Borstimplantaten en lymfeklierkanker: wat zijn de risico’s?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een wetenschappelijk advies verleend voor de overheid, de gezondheidswerkers en het publiek met betrekking tot de risico’s, diagnose, registratie en klinische follow-up van borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA‑ALCL).

 

Wat is borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL)?

Lees verder - 14/01/2019 12:08 - Hoge Gezondheidsraad
Topjaar voor drugsvangsten douane in Antwerpse haven

Topjaar voor drugsvangsten douane in Antwerpse haven

Met de inbeslagname van meer dan 50 ton cocaïne in de Antwerpse haven was 2018 voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een topjaar voor drugsvangsten. Ook het aantal inbeslaggenomen heroïne, cannabis en opiaten steeg. Dat maakte vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo vandaag bekend tijdens een werkbezoek van aan de grensinspectiepost (GIP) Linkeroever in Antwerpen.

Lees verder - 11/01/2019 13:47 - FOD Financiën

Ministerraad van 11 januari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 januari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 11/01/2019 11:28 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Omkadering van de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector omkadert. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 11/01/2019 11:28 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme

Op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed over het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Lees verder - 11/01/2019 11:28 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling