Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Government business enterprise

Benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie benoemt.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

Geschillenbemiddeling in de Belgische post- en telecommunicatiesector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische regeling uitwerkt van de procedure voor geschillenbemiddeling in de post- en telecommunicatiesector. Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo stelde het ontwerp voor.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Leveringstermijn van zendingen gefrankeerd met een kerstzegel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leveringstermijn van zendingen vastlegt die gefrankeerd zijn met een kerstzegel gedurende de twee laatste weken en de eerste week van het jaar.

Lees verder - 17/02/2017 14:53

Wijziging van de statuten van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost wijzigt.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Wijziging van de statuten van Proximus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus wijzigt.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Vervanging van leden van het Comité overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het ontslag, de vervanging en de benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van het Comité overheidsbedrijven*.

Lees verder - 04/09/2015 17:01

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij voor de Belgische Spoorwegen, Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Spoorcodex wijzigt.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo in tweede lezing het voorontwerp van wet goed tot wijziging en aanvulling van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Lees verder - 10/07/2015 14:38

Wijziging voorlopige regels die als beheerscontract voor Infrabel en NMBS gelden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 december 2013, tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, aanpast.

Lees verder - 19/06/2015 13:39

Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo het voorontwerp van wet goed tot wijziging en aanvulling van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Lees verder - 08/05/2015 15:31