Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sustainable development

PERSUITNODIGING: Sectorakkoord om microplastics te vervangen

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem zal dinsdag 9 januari een sectorakkoord met DETIC, de  Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten en onderhoudsproducten, ondertekenen. Dit akkoord dat microplastics in de producten van deze federatie wil vervangen, is een première op Europees niveau.

Lees verder - 08/01/2018 10:16

Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.   

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Persontbijt « Filmpjes consumptie en biodiversiteit » donderdag 7 september

Wat is het verband tussen sushi en een schildpad?

Tussen een pizza Hawaï en de beuken in het Zoniënwoud?

Tussen een ficus en een egel?

Tussen een shampoofles en de Noordse stormvogel?

Tussen een smartphone en een gorilla?

 

Lees verder - 30/11/2017 17:29

De SDG’s in België: rapportering en toekomstige acties

In het kader van de nationale strategie duurzame ontwikkeling, organiseren de ministers bevoegd voor duurzame ontwikkeling op 22 november een evenement over  de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in België.

Lees verder - 21/11/2017 09:49

25 jaar Ecolabel, de start van een campagne "Het Europees Ecolabel, de Power Flower"

Het Ecolabel, het officiële milieulabel van de Europese Unie, bestaat 25 jaar. Om dit te vieren, lanceren de federale minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een informatiecampagne voor het grote publiek.

Lees verder - 13/11/2017 14:39

FRDO lanceert persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018

De FRDO reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Vanaf dit jaar krijgt deze Prijs een andere invulling. In de nieuwe formule wordt niet langer bestaand journalistiek werk bekroond, maar wordt een vergoeding toegekend aan te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films.

Lees verder - 30/10/2017 14:13

Conferentie klimaatverandering en gezondheid 26/10 in de Senaat

De FRDO organiseert morgen 26/10 (14u) een conferentie over de impact van klimaatverandering op de menselijke gezondheid, in Europa en in ons land. Wat zijn de gevaren en de kosten voor de samenleving? Welk risico’s lopen kwetsbare groepen? Hoe anticiperen op deze gezondheidsrisico’s,  wat kan het beleid doen?

Lees verder - 25/10/2017 11:55

Meer geld voor minder koolstof? Seminarie over de financiering van duurzame mobiliteit en energie

Maandag 23 oktober (9u) organiseert de FRDO een derde seminarie over de financiering van de transitie. Koen Rademaekers (Trinomics) bespreekt de investeringen in elektrische mobiliteit, Fanny Hellebaut (Energiris) de cooperatieve financiering van de energietransitie in Brussel, Timothée Noel (Europese Commissie) de investeringen in energie-efficiëntie,  Mireille Martini (Finance Watch) zal het hebben over het financieel systeem dat nodig is om de koolstoftransitie vorm te geven, en Pierre-Emmanuel Noel (EIB) over de relance van investeringen op Europees niveau.

Lees verder - 18/10/2017 15:33

Internationale conferentie duurzame ontwikkeling 12 oktober 2017 Maastricht

Internationale conferentie 12 oktober 2017 Maastricht

Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy interface

 

In 2017 is het 25 jaar geleden dat het Verdrag van de Europese Unie in Maastricht werd ondertekend en het Europees beleid voor milieu en duurzame ontwikkeling van de grond kwam. EEAC, het Europese netwerk van duurzaamheidsraden waar de FRDO lid van is, organiseert daarom een internationaal platform voor terugblik en discussie over de huidige en toekomstige uitdagingen voor duurzame ontwikkeling.

Lees verder - 09/10/2017 14:20

FIDO lanceert nieuwe projectoproep in hun zoektocht naar 6 nieuwe SDG VOICES

De projectoproep voor nieuwe SDG ambassadeurs kadert in het beleid van de minister van Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN beter bekend te maken bij het brede publiek.

Lees verder - 04/10/2017 11:03