Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sustainable development

Meer geld voor minder koolstof? Seminarie over de financiering van duurzame mobiliteit en energie

Maandag 23 oktober (9u) organiseert de FRDO een derde seminarie over de financiering van de transitie. Koen Rademaekers (Trinomics) bespreekt de investeringen in elektrische mobiliteit, Fanny Hellebaut (Energiris) de cooperatieve financiering van de energietransitie in Brussel, Timothée Noel (Europese Commissie) de investeringen in energie-efficiëntie,  Mireille Martini (Finance Watch) zal het hebben over het financieel systeem dat nodig is om de koolstoftransitie vorm te geven, en Pierre-Emmanuel Noel (EIB) over de relance van investeringen op Europees niveau.

Lees verder - 18/10/2017 15:33

Internationale conferentie duurzame ontwikkeling 12 oktober 2017 Maastricht

Internationale conferentie 12 oktober 2017 Maastricht

Towards the 2030 Agenda for Sustainable Development and beyond: European cooperation within a new citizens–science–policy interface

 

In 2017 is het 25 jaar geleden dat het Verdrag van de Europese Unie in Maastricht werd ondertekend en het Europees beleid voor milieu en duurzame ontwikkeling van de grond kwam. EEAC, het Europese netwerk van duurzaamheidsraden waar de FRDO lid van is, organiseert daarom een internationaal platform voor terugblik en discussie over de huidige en toekomstige uitdagingen voor duurzame ontwikkeling.

Lees verder - 09/10/2017 14:20

FIDO lanceert nieuwe projectoproep in hun zoektocht naar 6 nieuwe SDG VOICES

De projectoproep voor nieuwe SDG ambassadeurs kadert in het beleid van de minister van Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN beter bekend te maken bij het brede publiek.

Lees verder - 04/10/2017 11:03

Geprogrammeerde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie

Beste journalist,

De federale Minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem, nodigt u uit op de persconferentie  Geprogrammeerde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie, op maandag 29 mei om 10.15 u.  bij "Spullenhulp" in Anderlecht.

Lees verder - 24/05/2017 15:19

Uitreiking FRDO persprijs duurzame ontwikkeling 2017

Vandaag 11 mei reikt de FRDO in het Residence Palace te Brussel de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit, dit jaar bestemd voor de geschreven pers.

Lees verder - 11/05/2017 10:44

Akteneming van de nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem akte van de ontwerpkadertekst over de nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling.

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Lancering van de campagne #BeBiodiversity

Vrijdag 21 april om 14 u. lanceert  Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling officieel de campagne  #Bebiodiversity in het kader van de conferentie Biodiversity at the heart of Business, in Brussel, Résidence Palace.

Lees verder - 19/04/2017 13:35

Feit en fictie in de (nieuwe) media: op weg naar het post-truth tijdperk? Persprijs duurzame ontwikkeling FRDO

Op donderdag 11 mei (14u) vindt de uitreiking plaats van de jaarlijkse FRDO-Persprijs. Dit jaar zijn de gedrukte en elektronische media  aan de beurt. Traditiegetrouw is er tijdens de uitreiking een duolezing over een actueel onderwerp. Dit jaar is het thema  «Feit en fictie in de (nieuwe) media: op weg naar het post-truth tijdperk ?».

Lees verder - 12/04/2017 14:38

Naar een hogere energieversnelling - investeren in zuinige gebouwen

Donderdag 16 maart van 9 tot 14u organiseert de FRDO in Brussel zijn jaarforum over de financiering van de energetische renovatie van gebouwen met een publieke functie.

Lees verder - 23/02/2017 17:14

Negen adviesraden pleiten samen voor een concretere en coherentere Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling

Ons land heeft nood aan een meer geïntegreerd beleid, ook voor duurzame ontwikkeling. Een nationale strategie op dit vlak is dan ook uiterst belangrijk. Maar het ontwerp daarvoor dat de verschillende overheden onlangs uitbrachten, is ontoereikend, zo stellen de adviesraden van alle niveaus in een gemeenschappelijke verklaring.

Lees verder - 22/12/2016 17:41