Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Development cooperation

Achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Belgische bijdrage, onder de vorm van concessionele leningen, aan de achttiende wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA18).

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Eerste beheerscontract tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van de eerste beheersovereenkomst tussen de federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Het ontwerp werd voorgelegd aan de syndicale onderhandeling binnen Sectorcomité VII - Buitenlandse Zaken.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Eerste beheerscontract tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende goedkeuring van de eerste beheersovereenkomst tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Tussenkomst van Finexpo

De ministerraad stemt in met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om een belofte voor tussenkomst van Finexpo te verlenen. 

Lees verder - 10/11/2017 17:30

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (NV BIO).

Lees verder - 27/10/2017 15:54

Eerste deel van het programma 2017 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van twee nieuwe staatsleningen aan Kenia en Guinea. Die staatsleningen kregen een gunstig advies van het Finexpocomité. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Conclusies van de onderhandelingen rond de 14de wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo kennis van de conclusies van de onderhandelingen van de 14e wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

Lees verder - 17/03/2017 14:49

Bijkomende overeenkomst bij het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een bijkomende overeenkomst bij het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) afsluit.

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over het aantal gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking en hun geografische of thematische dekking.

Lees verder - 17/06/2016 12:51