Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Development cooperation

Eerste deel van het programma 2017 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van twee nieuwe staatsleningen aan Kenia en Guinea. Die staatsleningen kregen een gunstig advies van het Finexpocomité. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Conclusies van de onderhandelingen rond de 14de wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo kennis van de conclusies van de onderhandelingen van de 14e wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

Lees verder - 17/03/2017 14:49

Bijkomende overeenkomst bij het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een bijkomende overeenkomst bij het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) afsluit.

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over het aantal gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking en hun geografische of thematische dekking.

Lees verder - 17/06/2016 12:51

Aanwijzing bijzondere evaluator van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijzondere evaluator aanwijst van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Audiovisuele multimediadiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de audiovisuele multimediadiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Lees verder - 13/05/2016 15:41

Hervorming niet-gouvernementele samenwerking en doeltreffendheid humanitaire programma's - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de niet-gouvernementele samenwerking en de verbetering van de doeltreffendheid van de humanitaire programma's.

Lees verder - 29/04/2016 15:41

Omvorming van de Belgische Technische Coöperatie in het Belgische Ontwikkelingsagentschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de krachtlijnen en principes goed van de omvorming van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) in het Belgische ontwikkelingsagentschap (BDA).

Lees verder - 15/04/2016 15:20

Hervorming niet-gouvernementele samenwerking en doeltreffendheid humanitaire programma's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de niet-gouvernementele samenwerking en de verbetering van de doeltreffendheid van de humanitaire programma's.

Lees verder - 11/03/2016 16:25

Diverse wijzigingen over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat twee wetten wijzigt over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Lees verder - 05/02/2016 15:14