Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Development cooperation

Voorwaarden en modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Werking en beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over de werking en het beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Kunnen de SDGs voor een beleidsverandering zorgen in ons land? Studie HIVA/KUL

De FRDO financierde een studie over hoe de “Sustainable Development Goals”, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de VN goedgekeurd werden, in verschillende landen hebben geleid of zullen leiden tot een effectieve verandering in de beleidspraktijk. Wat kunnen we daaruit leren voor het beleid in ons land?

Lees verder - 20/06/2018 12:08

Schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen

De ministerraad keurt het voorstel tot schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen goed.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Laureaten FRDO persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dit jaar kreeg deze Prijs een andere invulling. In de nieuwe formule wordt niet langer bestaand journalistiek werk bekroond, maar wordt een vergoeding toegekend aan te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films. Vijf van de zes journalistieke projecten die de jury begin dit jaar selecteerde, zijn ondertussen gepubliceerd/uitgezonden of in fase van publicatie:

Lees verder - 19/04/2018 16:09

Voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking wijzigt.

Lees verder - 27/03/2018 17:04

Werking en beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de werking en het beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Lees verder - 26/03/2018 10:06

Achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Belgische bijdrage, onder de vorm van concessionele leningen, aan de achttiende wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA18).

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Eerste beheerscontract tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van de eerste beheersovereenkomst tussen de federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Het ontwerp werd voorgelegd aan de syndicale onderhandeling binnen Sectorcomité VII - Buitenlandse Zaken.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel.

Lees verder - 23/11/2017 15:15