Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Domeinconcessie voor installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten toegekend na de oproep tot voorstellen van december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de ontwerpen van koninklijk besluit goed die steun toekennen aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen omtrent het gebruik van de ontvangsten uit het Energietransitiefonds.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve op vlak van Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voorstelt volgens dewelke de Algemene Directie Energie een voorstel over de op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve waarvan de offertes door de commissie als manifest onredelijk werden beoordeeld.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Kunnen de SDGs voor een beleidsverandering zorgen in ons land? Studie HIVA/KUL

De FRDO financierde een studie over hoe de “Sustainable Development Goals”, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de VN goedgekeurd werden, in verschillende landen hebben geleid of zullen leiden tot een effectieve verandering in de beleidspraktijk. Wat kunnen we daaruit leren voor het beleid in ons land?

Lees verder - 20/06/2018 12:08

Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor de strategische reserve wijzigt tot 31 maart 2022.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

Toebedelingsregels op internationaal en nationaal niveau voor de verplichte voorraden van aardolie en aardolieproducten in een bevoorradingscrisis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor de toebedeling van aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoorrading van de beschikbare aardolie en aardolieproducten en de regels voor het aanspreken van de verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten bepaalt.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Koningin Mathilde wordt erevoorzitter van de FRDO

De ministerraad van 25 mei heeft de benoeming bevestigd van koningin Mathilde tot erevoorzitter van de FRDO. Het opnemen van dit mandaat voegt een nieuwe dimensie toe aan het engagement van onze koningin voor een duurzamere toekomst: sinds vorig jaar is ze immers één van de 17 “global SDG-advocates”, pleitbezorgers voor de duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de Verenigde Naties werden overeengekomen.

Lees verder - 28/05/2018 13:16

Steunmechanisme voor de productie van elektriciteit door offshorewindmolenparken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit geproduceerd door offshorewindmolenparken.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Laureaten FRDO persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dit jaar kreeg deze Prijs een andere invulling. In de nieuwe formule wordt niet langer bestaand journalistiek werk bekroond, maar wordt een vergoeding toegekend aan te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films. Vijf van de zes journalistieke projecten die de jury begin dit jaar selecteerde, zijn ondertussen gepubliceerd/uitgezonden of in fase van publicatie:

Lees verder - 19/04/2018 16:09

Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor de strategische reserve wijzigt tot 31 maart 2022.

Lees verder - 23/03/2018 16:09