Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Wijzigingen inzake verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat verschillende wijzigingen aanbrengt inzake verkiezingen.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Verdeling 2017, 2018 en 2019 van de dotatie om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenning van een dotatie voor 2017, 2018 en 2019 om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren. 

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Dotatie 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2017 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel. De betaling van deze jaarlijkse dotatie vaan 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beslist bij de zesde staatshervorming.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Regeling van het gebruik van bewakingscamera's

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Dode hand 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2017 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen. 

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Uitbreiding reglementair stelsel inzake bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het huidige reglementair stelsel inzake bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen aanvult.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Wijziging van de statuten van de NV ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de NV ASTRID.

Lees verder - 14/12/2017 15:37