Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Civiele bescherming: interventie van Casualty Extraction Teams

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de interventie van de Casualty Extraction Teams in de hulpverleningszones.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie voor het jaar 2018 toekent om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Samenwerkingsakkoord over de verdeelsleutel van de productiekosten van verblijfs- en werkvergunningen

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de verdeelsleutel van de kosten die verbonden zijn aan de productie van verblijfs- en werkvergunningen.

Lees verder - 02/03/2018 14:47

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 02/03/2018 14:47

Aanstelling directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: vervanging van de regeringscommissaris

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een koninklijk besluit over eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers: tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de aflevering van een gecombineerde vergunning en rechten voor werknemers uit derde landen.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 22/12/2017 15:55