Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Samenwerkingsakkoord betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke lijst van erkende organismen voor de controle van de digitale kiessystemen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke lijst van erkende organismen voor de controle van de digitale kiessystemen, alsook betreffende het opzetten van toekomstige samenwerkingsverbanden.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

Samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een digitaal systeem voor de telling van de papieren stembiljetten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Waals Gewest en de Vlaamse overheid betreffende de ontwikkeling van een systeem voor de digitale telling van de papieren stembiljetten.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

Addendum bij het samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een nieuwe applicatie voor het beheer van de kandidaturen en voor de overdracht van de verkiezingsresultaten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerpaddendum goed bij het samenwerkingsakkoord van 3 november 2015 betreffende de ontwikkeling van een nieuwe applicatie voor het beheer van de kandidaturen en voor de overdracht van de verkiezingsresultaten.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

Addendum bij het samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerpaddendum goed bij het samenwerkingsakkoord van 2008 tussen de federale staat en het Vlaams Gewest betreffende de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

Hervorming van de civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de hervorming van de civiele bescherming.

Lees verder - 09/08/2017 13:45

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, ook het gebruik door de politiediensten, regelt. 

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Verbetervoorstellen in het kader van de hervorming van de controle op de veiligheid van nucleaire installaties

De ministerraad neemt akte van het eindverslag van de task force die opgericht werd om verbetervoorstellen uit te werken betreffende de zevende aanbeveling van de IRRS-missie in België van het Internationaal Atoomenergieagentschap, met betrekking tot een duidelijkere rolverdeling tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Lees verder - 20/07/2017 17:15

Derde nationaal actieplan: Vrouwen, Vrede en Veiligheid 2017-2021

De ministerraad neemt akte van het derde nationaal actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid 2017-2021. Het actieplan voert resolutie 1325 van de Veiligheidsraad uit dat toegepast wordt door de VN en andere organisaties zoals de NAVO, de EU en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Lees verder - 20/07/2017 17:15