Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Transposition of European directives

Kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen voor de openbare veiligheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid vaststelt.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen voor de openbare veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid vaststelt.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Omzetting van de Europese richtlijn over de markten voor financiële instrumenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee voorontwerpen van wet goed over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Omzetting van Europese richtlijnen in verband met lichaamsmateriaal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de normen voor ziekenhuizen en de verplichtingen inzake invoer, coderingen en documentatie van lichaamsmateriaal waaraan weefselinstellingen moeten voldoen. 

Lees verder - 12/05/2017 16:17

Dematerialisering van de facturen gericht aan de federale overheid

In uitvoering van het regeerakkoord en van het Europese recht nam de ministerraad een aantal beslissingen op het vlak van de elektronische facturatie voor de federale overheid.

Lees verder - 12/05/2017 16:17

Omzetting van de Europese richtlijn in verband met valsemunterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn* omzet over de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij.

Lees verder - 12/05/2017 16:17

Omzetting van de Europese richtlijnen betreffende asielzoekers

Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die twee Europese richtlijnen betreffende asielzoekers in Belgisch recht omzetten.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Algemene uitvoeringsregels voor de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels vastlegt inzake de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren. 

Lees verder - 17/02/2017 14:53

Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn van het Europees Parlement inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken

Op voorstel van minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken.

Lees verder - 27/03/2015 16:12