Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Consumer Affairs

Minikredieten worden aan banden gelegd

Minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte legt de ministerraad een wetsontwerp voor dat de zogenaamde minikredieten de facto afschaft*. De ministerraad keurt het voorontwerp goed en legt het aan de Raad van State voor.

Lees verder - 15/06/2012 16:31

Beroep van vastgoedmakelaar hervormd

Het beroep van vastgoedmakelaar wordt hervormd en krijgt een afzonderlijke reglementering. Tot nu toe valt de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar onder de kaderwet die de intellectuele beroepen regelt*. Daar komt nu verandering in met het voorontwerp van wet dat de ministerraad op initiatief van minister van Middenstand, KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle goedkeurt.

Lees verder - 25/05/2012 13:54

Reglementering van cosmetica

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering van cosmetica aanpast aan de nieuwe Europese verordening* die de Europese Raad en het Parlement hebben goedgekeurd. 

Lees verder - 25/05/2012 13:54

Werkingskosten en benoeming bij de ombudsdienst voor energie

Benoeming van de ombudsman voor energie van de Franstalige taalrol

De ministerraad gaat akkoord met de benoeming van de heer Philippe Devuyst als Franstalige ombudsman voor energie na een gunstige vergelijkende selectie bij SELOR.
De ombudsman voor energie onderzoekt vragen en klachten van consumenten en bemiddelt tussen consulenten en elektriciteitsbedrijven om voor beide een minnelijke schikking te vinden. Daarnaast formuleert hij adviezen over zijn bevoegdheidsdomein op vraag van de minister of op eigen initiatief.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Mobiele satelietdiensten

De ministerraad keurt een ontwerp van besluit goed over de mobiele satelietdiensten.

Lees verder - 27/04/2012 16:52