Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Consumer Affairs

Barometer van de informatiemaatschappij 2017: Highly connected België staat nog voor grote uitdagingen

Vandaag publiceert de FOD Economie de editie 2017 van zijn jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij. België handhaaft zijn uitstekende connectiviteit en groeit verder door in een reeks andere indicatoren zoals e-commerce en 4G-dekking. Ons land moet evenwel aandachtig blijven daar de geregistreerde groei niet altijd toereikend is om de opgelopen achterstand te dichten, met name wat de penetratiegraad van mobiele breedband betreft.

Lees verder - 27/07/2017 13:28

De FOD Economie stapt over naar een digitale versie van zijn jaarlijks overzicht

Voor de eerste keer wordt het jaarverslag van de FOD uitsluitend elektronisch gepubliceerd onder de titel “e-jaarverslag 2016”. Deze publicatie is enkel te raadplegen via de nieuwe app “FOD Economie Kiosk”.Elk jaar publiceert de FOD Economie rond deze periode zijn activiteitenverslag van het afgelopen jaar. Met de opkomst van sociale media en de digitalisering van onze maatschappij en economie wens de FOD Economie dat deze publicatie ook deze trend volgt. Daarom stapt de FOD Economie over naar een “e-jaarverslag”. Deze digitale versie moet de dynamiek, de gebruiksvriendelijkheid en de interactiviteit van het jaarverslag vergroten en kan eveneens gemakkelijk op tablets worden geraadpleegd.

 

Het e-jaarverslag 2016 omschrijft niet alle activiteiten van de FOD Economie. De bedoeling is om de belangrijkste verwezenlijkingen van de FOD in 2016 in het licht te stellen en hiermee aan de behoeften van ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en consumenten te beantwoorden.

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

§  De aandacht die de FOD schonk aan de energiebevoorradingszekerheid en aan de veiligheid van de energie-infrastructuren;

§  De verspreiding in België van de nieuwe benzine 95 E10;

§  De steun aan innovatie met de vereenvoudiging van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden voor Europese octrooien en de 10e verjaardag van de innovatiepremie;

§  De verwezenlijking van een reeks economische studies en analyses: periodieke sectorale studies, Sectoraal Panorama, Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers of nog de deelname aan de Brexit High Level group;

§  De uitvoering van de wettelijke erkenning als ambachtsman/-vrouw;

§  De permanente aandacht die de FOD schonk aan de veiligheid van producten en diensten, die in het bijzonder kinderen betreffen;

§  De oprichting van een uniek contactpunt voor consumentengeschillen: https://meldpunt.belgie.be;

§  De oprichting van een open-dataportaal inzake statistieken.

 

Met dezelfde moderniseringswil hebben we de onlinetoepassing “FOD Economie Kiosk” ontwikkeld waar u reeds het e-jaarverslag 2016 kunt terugvinden en waar u voortaan ook de belangrijkste publicaties van ons departement, waaronder het Trefpunt Economie, kunt raadplegen. Deze toepassing kunt u gratis downloaden op de App Store en Google Play Store en laat u toe om onze activiteiten op de voet te volgen”, verklaart Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Download nu onze nieuwe app “FOD Economie Kiosk” en ontdek het 1e “e-jaarverslag” via App Store of Google Play Store (op tablet).

Lees verder - 17/07/2017 08:48

Een op vier geteste speelgoedartikelen te luid

Waarschuwing voor veel te luid speelgoedpistool

Brussel, 9 maart 2017 – Uit een controlecampagne van de FOD Economie bleek dat 5 van de 21 geteste speelgoedartikelen te veel geluid maken en daardoor niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvereisten. Eén speelgoedje bleek ook gevaarlijk voor jonge kinderen. Uiteindelijk werden drie artikelen uit de handel gehaald.
Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie: “Kinderen vinden speelgoedjes die geluid maken extra leuk. Ze zijn ook vaak geneigd om speelgoed dicht bij hun oor te houden om alle geluidjes goed te kunnen horen. Daarom is het belangrijk ook dit veiligheidsaspect te controleren. Deze gerichte controleactie, samen met 15 andere EU-landen, toont aan dat het meeste speelgoed veilig speelplezier garandeert, maar er werden toch ook een aanzienlijk aantal inbreuken vastgesteld.

Lees verder - 09/03/2017 09:49

Cyber Security KIT: Maak je bedrijf en personeel cyberveilig!

De beste manier waarop een bedrijf of organisatie zich kan beschermen tegen cyberaanvallen, is door hun medewerkers alert te maken! Daarom heeft de Cyber Security Coalition samen met het Centrum voor Cybersecurity België een gratis kant-en-klaar pakket samengesteld waarmee KMO’s en andere organisaties hun medewerkers op een eenvoudige manier kunnen sensibiliseren.

Lees verder - 21/02/2017 16:30

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10 aan de pomp in plaats van benzine 95

Check nu of uw voertuig geschikt is voor 95 E10  

Brussel, 19 december 2016 – Over twee weken kunnen bestuurders 95 E10-benzine vinden in tankstations. 95 E10 vervangt benzine 95 in België. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. “9 op 10 benzinevoertuigen in ons land zijn compatibel met 95 E10. Voor alle zekerheid raden we alle bestuurders van benzinewagens of -motoren aan om voor 1 januari te checken of hun voertuig geschikt is voor de nieuwe benzine. Als het niet geschikt is, dan kunnen deze bestuurders benzine 98 tanken”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 19/12/2016 08:43

Verplichte keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de verplichte keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Lees verder - 28/10/2016 15:28

Check eerst het rekeningnummer alvorens een factuur te betalen

Lancering van de preventiecampagne “Hoe factuurfraude vermijden?”


Brussel, 26 oktober 2016 – Jaarlijks zijn honderden bedrijven en consumenten slachtoffer van factuurfraude, vaak voor zeer grote bedragen. Bij deze fraude vervalsen oplichters het rekeningnummer op een factuur en betaalt de klant, zonder het te beseffen, de oplichters. Daarom lanceert de overheid, samen met ondernemers- en consumentenverenigingen en bpost, vandaag een preventiecampagne met belangrijke tips om niet in de val te lopen.


Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters: “Factuurfraude is pure oplichting en moeilijk te bestrijden. Ik roep ondernemingen en consumenten op om de krachten te bundelen en zo een dam op te werpen tegen deze vorm van oplichting. Ondernemers kunnen dit doen door het nummer van hun bankrekening(en) op al hun documenten te vermelden. Consumenten vraag ik aandachtig te zijn en voor een betaling even de tijd te nemen om het banknummer van de bestemmeling na te kijken.
Minister van Kmo’s en Zelfstandigen Willy Borsus: “Factuurfraude treft onze kmo’s zwaar, zowel zij die facturen uitreiken als zij die er ontvangen. We moeten deze fraude met alle middelen bestrijden. Daarom is deze campagne, die de ondernemingen praktische tips geeft, zeer nuttig.

Lees verder - 25/10/2016 16:05

Verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat als doel heeft een verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in te voeren voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Meer dan 35.000 controles door de Economische Inspectie in 2015

Ook 16.000 meldingen, veel over renovatiewerken en onlinehandel


Brussel, 20 oktober 2016 – De Economische Inspectie van de FOD Economie deed vorig jaar in totaal 35.416 controles, die leidden tot 2.888 waarschuwingen en 3.746 processen-verbaal. Daarnaast ontving de Economische Inspectie 16.197 meldingen van consumenten, ondernemingen, organisaties en diverse overheden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 dat vandaag gepubliceerd wordt.

Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters: “Doelgerichte en efficiënte inspecties zijn het meest aangewezen instrument om de consument te beschermen. De Economische Inspectie van de FOD Economie bewijst met haar jaarverslag dat zij erin slaagt die consument een betere bescherming te waarborgen. De efficiëntie van de controles verbeterde en hun aantal nam met 8 % toe. Op dat elan gaan we voort. In 2017 wil ik ervoor zorgen dat de Economische Inspectie kan werken met het e-PV. Belangrijk in dit jaarverslag is voorts het beleid ten aanzien van de kredietsector.”


Wim Van Poucke, directeur-generaal van de Economische Inspectie: “De Economische Inspectie focust vooral op efficiënte en gerichte controles, wat meteen verklaart waarom bij 1 op de 5 onderzoeken een inbreuk wordt vastgesteld. Heel wat problemen spelen zich over de grenzen heen af. Daarom zet de Economische Inspectie sterk in op internationale en nationale samenwerking, gezamenlijke campagnes en uitwisseling van informatie met andere landen.”

Lees verder - 19/10/2016 17:10

Dit jaar al 390 klachten over de wettelijke garantie

De FOD Economie informeert samen met Radio 2 consumenten en ondernemingen tijdens de ‘Garantieweek’


Brussel, 5 september 2016 – Vandaag start het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’ zijn garantieweek. Ook de FOD Economie draagt zijn steentje bij en wil consumenten en ondernemingen attent maken op hun rechten en plichten op het vlak van wettelijke garantie. “We blijven immers heel wat klachten ontvangen van consumenten, dit jaar bijvoorbeeld al 390. We nemen dan ook graag deel aan deze garantieweek om hen te informeren over hun rechten wanneer ze problemen hebben met een gekocht product”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 02/09/2016 19:04