Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Reglementering op het vlak van de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 juni 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.  

Het voorontwerp zet richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen om in Belgisch recht. De bepalingen ervan hebben betrekking op twee groepen van activiteiten: de verkoop van pakketreizen en de verkoop van gekoppelde reisarrangementen, voornamelijk online.

De richtlijn heeft als doelstelling rekening te houden met de ontwikkeling van de reissector, meer bepaald de verkoop van reizen via internet, en het verzekeren van de bescherming van de reiziger. Voor pakketreizen hebben de ondernemingen een zeker aantal verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot:

  • de informatie en de inhoud van de overeenkomst
  • de overdracht, de wijziging en de opzegging van de overeenkomst
  • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en boekingsfouten
  • de bescherming bij insolventie.

Voor gekoppelde reisarrangementen hebben de ondernemingen eveneens bepaalde verplichtingen inzake informatie en bescherming bij insolventie. Bij de verkoop van een reisdienst afzonderlijk, door een organisator of een doorverkoper, is de reiziger eveneens beschermd tegen insolventie en moet hij voor het sluiten van de overeenkomst bepaalde informatie krijgen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden