Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Diverse bepalingen rond de belasting op de toegevoegde waarde

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 juni 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen rond de belasting op de toegevoegde waarde. 

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde die aansluiten op vroegere wijzigingen in de Europese en nationale wetgeving. Het past tevens het Wetboek aan wat betreft de met diensten gelijkgestelde handelingen, de regeling van actieve veredeling bij invoer en de vrijstelling van de belasting voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden