Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Administrative simplification

Studievoormiddag FAMIFED - "Rechtentoekenning op basis van fiscale gegevens"

Op 14 juni organiseerde FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn 5de studievoormiddag met als thema de automatische rechtentoekenning op basis van fiscale gegevens. In 2017 is er volgens cijfers van FAMIFED € 281.111.466,97 euro aan sociale supplementen betaald. Een honderdtal specialisten uit de sector, onderzoekers en organisaties, maar ook OCMW's van verschillende gemeentes hebben zich over het onderwerp gebogen.

Lees verder - 15/06/2018 10:30

"Geen einde, maar een nieuw begin"

Op maandag 29 januari 2018 ontvangt Tania Dekens, administrateur-generaal van FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag), de prijs van Overheidsmanager van het Jaar 2017. De jury van VVBB (Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid) prijst Tania Dekens in het bijzonder voor de proactieve en dynamische manier waarop ze FAMIFED ondersteunt en begeleidt doorheen de regionalisering van de kinderbijslag zoals beschreven in de 6de Staatshervorming.

Lees verder - 30/01/2018 09:36

De RSZ wordt verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van zeelieden

Op 1 januari 2018 krijgt de RSZ er opnieuw een opdracht bij: de organisatie van de sociale zekerheid van zeelieden.

Lees verder - 11/12/2017 11:15

Mycareer.be geeft burgers zicht op loopbaanverleden

Vandaag hebben de ministers Kris Peeters en Maggie De Block de loopbaantoepassing mycareer.be voorgesteld. Die geeft burgers een volledig overzicht van hun loopbaan. De databank is een initiatief van de openbare instellingen van de sociale zekerheid, aangestuurd door de vzw Sigedis en de RSZ.

Lees verder - 28/08/2017 10:17

Sociale Inspectie geïntegreerd in RSZ-inspectie

Op 1 juli 2017 worden de inspectiedienst van de RSZ en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst. De nieuwe, geïntegreerde inspectiedienst wordt bij de RSZ ondergebracht. Hij zal 574 personeelsleden tellen. De integratie past in het beleid van de federale regering, die de strijd tegen de sociale en fiscale fraude wil opvoeren door onder meer de inspectiediensten te versterken en hun werking te rationaliseren.

Lees verder - 30/06/2017 09:09

Plan inzake administratieve vereenvoudiging voor de kmo's

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Kmo's Willy Borsus en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging voor kmo's. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18

Uitnodiging: persvoorstelling van mycareer.be

Op woensdag 21 juni stellen de RSZ en Sigedis, namens de openbare instellingen van de sociale zekerheid, mycareer.be voor: de onlinetoepassing die burgers een betrouwbaar overzicht geeft van hun loopbaanverleden en loongegevens.

Lees verder - 20/06/2017 13:32

Ontmoeting FAMIFED met CAF Noord-Frankrijk

Het kinderbijslagfonds van Noord-Frankrijk (CAF du Nord) bezoekt FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag. Het doel was dubbel: enerzijds de communicatie over kinderbijslag tussen Frankrijk en België versterken, anderzijds de website CAFPRO voorstellen die de gegevensuitwisseling met professionelen uit die sector vereenvoudigt.

Lees verder - 07/06/2017 10:29