Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

België zet zich in voor migrerende diersoorten

Van 23 tot 27 oktober vindt de grootste conferentie over wilde dieren van dit jaar plaats in Manila (de Filippijnen), onder het motto “Their Future is Our Future – Sustainable Development for Wildlife and People”. De bescherming van 25 verschillende migrerende diersoorten, zoals de chimpansee, de leeuw, een vleermuissoort en verschillende gieren- en haaiensoorten, staat op de agenda. Ook geluidshinder op zee, bijvangst en marien zwerfvuil komen aan bod. België zal onder andere inzetten op beslissingen ten voordele van oceanen.

 

Lees verder - 20/10/2017 12:21 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

OLO-aanbesteding van 23/10/2017 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 23 oktober 2017, zal schommelen tussen 2,3 en 2,8 miljard EUR

Lees verder - 20/10/2017 11:47 - Federaal Agentschap van de Schuld
Regie der Gebouwen stelt activiteitenverslag 2016 voor

Regie der Gebouwen stelt activiteitenverslag 2016 voor

Grote projecten, initiatieven voor efficiënter vastgoedbeheer en interne veranderingsprocessen

BRUSSEL - In haar activiteitenverslag 2016 geeft de Regie der Gebouwen een overzicht van een aantal grote realisaties van haar werkingsjaar 2016, zoals het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, het complex van de federale politie in Hasselt en het nieuwe financiecentrum in Nijvel. Het activiteitenverslag besteedt daarnaast aandacht aan de initiatieven die de Regie der Gebouwen nam voor een efficiënter vastgoedbeheer en aan interne veranderingsprocessen.

Ontdek het volledige activiteitenverslag 2016 op de nieuwe website van de Regie der Gebouwen.
 

Lees verder - 20/10/2017 11:02 - Regie der Gebouwen

Ministerraad van 19 oktober 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 19 oktober 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 19/10/2017 14:02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2018.

Lees verder - 19/10/2017 14:02 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten.

Lees verder - 19/10/2017 14:02 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland betreffende de samenwerking  tegen niet-militaire luchtdreigingen. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan.

Lees verder - 19/10/2017 14:02 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Diverse bepalingen inzake werk - tweede lezing

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van werk.

Lees verder - 19/10/2017 14:02 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen